DỊCH VỤGIÁ THÀNH (VNĐ)
Vệ sinh bồn nước dung tích dưới 500lTừ 300.000
Vệ sinh bồn nước dung tích 500lTừ 350.000
Vệ sinh bồn nước dung tích 700lTừ 400.000
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.000lTừ 450.000
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.200lTừ 500.000
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.300lTừ 550.000
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.500lTừ 600.000
Vệ sinh bồn nước dung tích 2.000lTừ 700.000
Vệ sinh bồn nước dung tích 2.500lTừ 800.000
Vệ sinh bồn nước dung tích 3.000lTừ 900.000
Vệ sinh bồn nước dung tích 3.500l – 6.000lTừ 1.000.000 – 1.300.000
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời dưới 200lTừ 600.000 – 700.000
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời đến 300lTừ 700.000 – 900.000
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời trên 300lTừ 1.000.000 – 1.200.000
Vệ sinh bể nước ngầmBáo giá sau khi khảo sát
Vệ sinh bể nước trên caoBáo giá sau khi khảo sát
Thay hoặc lắp phao cơTừ 150.000đ
Thay hoặc lắp phao điệnTừ 250.000đ
Thay thế, sửa chữa các phần ống, co nước hưBáo giá sau khi khảo sát
Lắp đặt bồn nướcBáo giá sau khi khảo sát