Máy Bơm Chìm 220V

Máy bơm chìm 220V HJ-5500 6000L

1,400,000 đ 1,200,000 đ

Máy bơm chìm 220V HJ-6000 6800L

1,900,000 đ 1,500,000 đ

Máy bơm chìm 220V HQB-4500

1,050,000 đ 1,020,000 đ

Máy bơm chìm 220V HQB-5000

1,200,000 đ 1,150,000 đ

Máy bơm chìm 220V JTP-1800

1,420,000 đ 1,300,000 đ