Lưu trữ Máy Bơm Wingar - maybomdongnhat

Máy Bơm Wingar

Có 21 sản phẩm
-8.5%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR WPm55 220V 0.8HP 45L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR WPm55 220V 0.8HP 45L/P

Giá: 2,150,000 đ 2,350,000 đ
-7.5%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR WPm37 220V 0.5HP 40L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR WPm37 220V 0.5HP 40L/P

Giá: 1,850,000 đ 2,000,000 đ
-7.9%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR WPm22 220V 0.4HP 35L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR WPm22 220V 0.4HP 35L/P

Giá: 1,750,000 đ 1,900,000 đ
-6.3%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCm75B2 220V 1HP 500L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCm75B2 220V 1HP 500L/P

Giá: 2,950,000 đ 3,150,000 đ
-4.4%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WC300B4 380V 4HP 1200L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WC300B4 380V 4HP 1200L/P

Giá: 6,450,000 đ 6,750,000 đ
-5.3%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCm220B4 220V 3HP 1100L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCm220B4 220V 3HP 1100L/P

Giá: 6,200,000 đ 6,550,000 đ
-9.2%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCm150B2 220V 2HP 250L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCm150B2 220V 2HP 250L/P

Giá: 3,450,000 đ 3,800,000 đ
-12.3%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCm75 220V 1HP 100L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCm75 220V 1HP 100L/P

Giá: 2,500,000 đ 2,850,000 đ
-16.3%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCm37 220V 0.5HP 80L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCm37 220V 0.5HP 80L/P

Giá: 1,800,000 đ 2,150,000 đ
-7.6%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCM150B3 220V 2HP 800L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCM150B3 220V 2HP 800L/P

Giá: 4,850,000 đ 5,250,000 đ
-7.5%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCM150B 220V 2HP 140L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCM150B 220V 2HP 140L/P

Giá: 4,300,000 đ 4,650,000 đ
-5.7%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCm150A2 220V 2HP 500L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCm150A2 220V 2HP 500L/P

Giá: 4,100,000 đ 4,350,000 đ
-2.5%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCM110B 220V 1.5HP 120L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – WCM110B 220V 1.5HP 120L/P

Giá: 3,950,000 đ 4,050,000 đ
-7.8%
MÁY BƠM TĂNG ÁP WINGAR – WAPM55 220V 0.8HP 45L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM TĂNG ÁP WINGAR – WAPM55 220V 0.8HP 45L/P

Giá: 2,350,000 đ 2,550,000 đ
-9.8%
MÁY BƠM TĂNG ÁP WINGAR –  WAPM37 220V 0.5HP 40L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM TĂNG ÁP WINGAR – WAPM37 220V 0.5HP 40L/P

Giá: 1,850,000 đ 2,050,000 đ
-8%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – 2WCM75 220V 1HP 100L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – 2WCM75 220V 1HP 100L/P

Giá: 3,450,000 đ 3,750,000 đ
-6.5%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR-  2WCM220 220V 3HP 160L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR- 2WCM220 220V 3HP 160L/P

Giá: 6,500,000 đ 6,950,000 đ
-7.6%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – 2WCM150 220V 2HP 140L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – 2WCM150 220V 2HP 140L/P

Giá: 4,850,000 đ 5,250,000 đ
-8.1%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – 2WCM110B  220V 1.5HP 120L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR – 2WCM110B 220V 1.5HP 120L/P

Giá: 4,550,000 đ 4,950,000 đ
-7.9%
MÁY BƠM NƯỚC WINGAR WCM110A2 220V 1.5HP 400L/P

LIÊN HỆ

MÁY BƠM NƯỚC WINGAR WCM110A2 220V 1.5HP 400L/P

Giá: 3,500,000 đ 3,800,000 đ
Máy bươm wingar là dòng chuyên bơm tăng áp nước sạch, các loại chất lỏng không ăn mòn không chứa rác hay tạp chất.
Gọi ngay